Partner soovitab: Edukas veebileht saab alguse pädevast lähteülesandest

Digielu
Jaga:

Veebilehe arendamise tehniline lähteülesanne on esimene ja ilmselt üks olulisemaid etappe iga kaasaegse veebiprojekti loomise ja käivitamise protsessis. Selle oskuslikkusest sõltub nii töö edenemine ja kvaliteet kui ka lõpptulemuse kooskõla kliendiga. Mida kvaliteetsemalt on lähteülesanne koostatud, seda kiiremini ja lihtsamalt kulgevad kõik vajalikud etapid ja töö veebilehe käivitamisel. Seetõttu ei tohiks selle dokumendi tähtsust alahinnata.

Edukas veebileht saab alguse pädevast lähteülesandest

Mis on veebilehe arendamise lähteülesanne?

Lähteülesanne on üks või mitu dokumenti, milles määratakse kindlaks nõuded veebiressursile ja kirjeldatakse lahti projekti eesmärgid. Samuti sätestatakse selles dokumendis ressursi arendamise struktuur ja meetodid. Kõik need ja muud lähteülesande elemendid tuleks lahti kirjutada väga selgelt ja arusaadavalt, et kõik projektis osalejad saaksid ilma lisaküsimusteta aru, kuidas kogu protsess toimub.

Lähteülesande põhieesmärgiks on kõikide tööde liikide ja etappide täielik koordineerimine tellija ja teostajate vahel. Tulevikus on sellest ülesandest kasu mõlemale poolele.

Toome mõningaid näiteid. Lähteülesande abil saame:

 • Mõista seda, mida klient tahab. Sellel rajaneb kogu koostöö kliendiga. Temalt saadud tagasiside ja vastused arendaja poolt esitatud küsimustele kantakse sellesse dokumenti.
 • Kirjeldada selgelt nõuete loetelu, kliendi soovid ja projekti täitmiseks vajalike tööde loetelu. See on vajalik selleks, et arenduse käigus ei saa klient projekti radikaalselt enam muuta: kõikides asjades lepitakse eelnevalt kokku ja allkirjastatakse mõlema osapoole poolt lähteülesande koostamise algfaasis.
 • Kiirendada protsessi. Lähteülesanne täpsustab tulevase saidi struktuuri ja kõiki selle elemente. Arendajal jääb üle vaid need realiseerida vastavalt kokkulepitud tegevuskavale.

Ka kliendi jaoks on see dokument vaieldamatult kasulik. Selle abil saab ta:

 • Teada, mille eest ta maksab ja mis ta vastu saab. Arenduseks vajaliku protsesside ja ressursi struktuur määratakse kindlaks esialgses etapis. Just sel ajal saab klient teha lähteülesandesse omapoolseid parandusi ja täiendusi.
 • Kaitsta end potentsiaalselt kehva kvaliteediga teenuse eest. Kõik teenuste liigid ja tööde täitmisega seotud garantiid on kirja pandud lähetülesande dokumenti ja allkirjastatud mõlema osapoole poolt.

Kes selle dokumendi koostab?

Ideaalis peaksid veebiarenduse lähteülesande kokku panema sellised spetsialistid nagu ärianalüütiuk, arendaja ja projektijuht. Nemad peaksid suutma kirjeldada detailselt ja asjatundlikult kõikide projekti teostamiseks vajalike tööde käiku.

Ka kliendi osalemine lähteülesande koostamisel on alati tervitatav ja peaks seisnema järgmises:

 • Tutvustada spetsialistidele oma ettevõtet ja oma tegevusvaldkonda;
 • Aitama määratleda seda, milliseid ülesandeid hakkab veebileht täitma;
 • Rääkida oma soovidest seoses kujunduse või veebilehe funktsionaalsusega;
 • Selgitada oma visioone tuues näideteks temale meeldivaid veebilehti;
 • Esitada töö teostajale projekti täitmiseks vajalikku infot.

Põhjalik kliendipoolne tagasiside on lähteülesande koostamise oluline sisend ja see aitab arendajal luua just sellise veebilahenduse, mis vastaks kliendi kõikidele ärivajadustele.

Digielu OÜ pakub sulle omapoolset abi pädeva lähteülesande koostamiseks. Tule konsulteeri meiega!

Dokument peab oleme koostatud täpselt ja üheselt mõistetavalt

Selleks, et klient ja veebiprojekti teostaja saaksid üksteisest ja projekti eripäradest aru, on lähteülesanne vaja lahti kirjutada võimalikult selgelt ja lihtsalt. Vastasel juhul ei pruugi pooled omavahel kokkuleppele jõuda. Kindlasti ei tasu lähteülesande dokumendis kasutada subjektiivseid omadussõnu nagu “ilus”, “kaasaegne” jne. Ühtlasi väldi selliseid üldisi sõnastusi nagu “lehekülg peaks meeldima kliendile” või “ainult asjatundliku sisu postitamine”. Selliste üldiste ja põhjendamatute väidete asemel lisa sellesse hoopiski faktidele tuginevat teavet või arvandmeid.

Dokumendist tasub eemaldada või ümber sõnastada kõik ebatäpsed ja kontrollimata väited. Näiteks fraasi “suur koormus” asemel kasuta konkreetset kirjeldust “kuni 70 tuhat külastajat korraga”.

Määrake lähteülesandes veebilehe struktuur

Iga veebilahenduse vundamendiks on selle hästikavandatud struktuur. Seetõttu tulebki see arendusmeeskonna ja kliendi vahel kooskõlastada esmajärjekorras.

Struktuuri saab näidata lähteülesande skeemil või loetelus. On ääretult oluline, et selles on kirjeldatud veebisaidi lehekülgede paigutus, nende võimalik sisu ja nende vaheliste üleminekute viisid.

Kirjeldage veebilehe eesmärke

Pädevat lähteülesannet ei ole võimalik teha ilma veebi eesmärgi üksikasjaliku kirjelduseta. Saidi kasutamise stsenaariume külastajate poolt tuleb kliendile vastava diagrammi abil näidata. Selles peab olema ära toodud:

 • Külastaja tegevus;
 • Veebisaidi vastus;
 • Tulemus.

See lihtne skeem on tüüpiline interaktiivsete teenustega veebisaidi puhul. Lihtsamate veebilehtede, näiteks sihtlehe või visiitkaartide puhul ei ole see nõutav, kuid soovitav.

Saidi sisu

Sisu mängib iga veebilehe puhul olulist rolli. Lähteülesanne, mis ei täpsusta sisu tüüpi ja selle indikatiivset maksumust, ei lihtsusta veebilehe käivitamist, vaid teeb selle protsessi ainult keerulisemaks. Seetõttu on sisu kinnitamise etapp kogu protsessis ääretult oluline.

Tähtis on juba projekti algusjärgus kokku leppida, millist infot veebilehele pannakse ja kui seda kirjutavad kolmandatest isikutest autorid, siis tuleb arvestada ka selle töö hinnaga. Spetsifikatsioonis tasub täpsustada, millist tüüpi sisu tuleb koostada ja millised on sellega kaasnevad kulud. Lähteülesandesse tuleb kanda:

 • Teave kliendi organisatsooni ja tema sihtrühma kohta;
 • Millised on veebilehe eesmärgid ja milliseid ülesandeid see täidab;
 • Terminite selgitused;
 • Süsteeminõuded paigutuse ja käitamise kohta;
 • Veebilehe struktuur;
 • Lehekülgede visandid;
 • Sihtlehed
 • Sisutüübid
 • Loetelu tehnoloogiatest, mida kasutatakse saidi funktsionaalsuse rakendamiseks.

Vajad toimivat kodulehte või e-poodi? Vajad abi lähteülesande koostamisega? Digielu OÜ aitab sinu ideed ellu viia!

Populaarsed postitused

Veelkord aegunud PHP versioonidest

Digielu
Mäletatavasti teavitasime aprilli lõpus kliente sellest, et aegunud PHP versioonide kasutamine muutub tasuliseks. Mõistetavasti tuli see uudis paljudele...

Peagi saabub WooCommerce 9.0

Digielu
Kui räägime veebilehtedest, siis mõtleme sageli WordPressile. Kui lisame jutule e-poe, siis enamasti räägime WooCommerce'ist. WooCommerce on paljude...

PHP versiooniuuenduste strateegiad

Digielu
See, et aegunud PHP on koormaks nii meile kui ka klientidele, on korduvalt läbikäidud teema. Seetõttu oleme ette võtnud teekonna, millega püüame...

BIMI ja DMARC ei pruugi päästa: Tähelepanuta jäänud DKIM haavatavus

Digielu
Zone spetsialistid märkasid DKIM standardis olevate hoiatuste ignoreerimisest tulenenud haavatavust, mis mõjutab kogu e-posti ökosüsteemi ja paneb...