Virtuaalserveriteenuse lepingu eritingimused

1. Teenuse kirjeldus

1.1. Virtuaalserveriteenus (edaspidi: Teenus) on Serveriteenus, kus Klient saab enda kasutusse Virtuaalserveri vastavalt tema valitud paketile Kliendile registreeritud domeeninime haldamiseks.

1.2. Teenus võimaldab luua, hallata ja kasutada e-posti aadresse, mis põhinevad Teenusega seotud domeeninimel. Nende arv, e-postkastide maht jt teised parameetrid sõltuvad Kliendi valitud paketist. Detailne info Teenuse kohta on kättesaadav https://www.zone.ee.

2. Teenuse tugi

2.1. Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Zone Internetileheküljelt https://www.zone.ee, e-posti aadressilt info@zone.ee ja telefonilt (+372) 688 6886.

3. Lepingu tähtaeg. Lepingu lõpetamine

3.1. Teenusleping sõlmitakse tähtajatult.

3.2. Kliendil on õigus Teenusleping igal ajal Zone üldtingimustes sätestatud etteteatamise tähtaega kohaldamata üles öelda.

4. Vastutus

4.1. Zone vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.