Zone Media OÜ kliendiandmete volitatud töötlejad

Zonel on õigus kaasata Kliendiandmete töötlemisse volitatud töötlejaid. Zone kaasab volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et kliendiandmete töötlemine vastab asjaomastes seadustes esitatud nõuetele ja tagatatud on andmesubjekti õiguste kaitse.  
Valdkond Volitatud töötleja nimi Asukoht
Makseteenused Luminor Bank AS Eesti
Danske Bank A/S Eesti filiaal Eesti
LHV Pank AS Eesti
SEB Pank AS Eesti
Swedbank AS Eesti
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Luksemburg
Unifiedpost AS Eesti
Adyen N.V. Holland
Digiallkirjastamise teenus Dokobit UAB Leedu
Õigusteenused TRINITI Estonia Eesti
Kommunikatsiooniteenused Zendesk Inc Ameerika Ühendriigid (Privacy Shield sertifitseeritud)
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) Ameerika Ühendriigid (Privacy Shield sertifitseeritud)
Sendsmaily OÜ Eesti
Prominion OÜ Eesti
Veebilehtede kasutusstatistika Hotjar Ltd Malta
Google Ireland Ltd (Google Analytics, AdWords) Iirimaa
Edasimüügiteenuste tarnijad Nimbusec GmbH Austria
Edicy OÜ (Voog) Eesti
Tippdomeenide registripidajad Ascio Technologies Inc Taani
Enom LLC (affiliate of Tucows) Ameerika Ühendriigid (lepingus üldmäärusele vastavad tüüptingimused)
Tippdomeenide registrid Eesti Interneti SA (.ee tippdomeen) Eesti
Viestintävirasto (.fi tippdomeen) Soome
Network Solutions Department of the Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia (.lv tippdomeen) Läti
Kaunas University of Technology Information Technology Department Internet Service Centre (.lt tippdomeen) Leedu
EURid (.eu tippdomeen) Belgia
SIDN (.nl tippdomeen) Holland