Zone.ee alustas .EE domeenide eeltaotluste vastuvõtmist

Täna käivitas Eesti suurim .EE domeenide registreerija Zone Media tuleval esmaspäeval algava .EE domeenireformiga seoses spetsiaalse veebilehe www.zone.ee/et/eedomain, mille kaudu on kõigil huvilistel võimalik esitada uuele registreerimiskorrale vastavaid eelregistreerimistaotlusi. 

5. juulil käivituv domeenireform toob olulisima muudatusena kaasa selle, et .EE domeene saab registreerida piiramatul arvul ning taotlusi domeenidele saavad esitada ka eraisikud. Täna domeenidele eeltaotlusi vastu võtma hakanud  Zone Media paneb enne nimetatud kuupäeva laekunud taotlused järjekorda ning edastab need 5. juulil esimesel võimalusele .EE domeenide registrile Eesti Interneti Sihtasutusele (EIS).

„Eeltaotluste vastuvõtmise peamine eesmärk on pakkuda inimestele võimalust soovitud domeeninimede registreerimistaotlused juba ette ära täita, et siis 5. juulil läheksid need esimeste hulgas EIS-i protsessimehhanismi,“ selgitas Zone Media tegevjuht Martti Varik. „Kui inimene esitab tellimuse 5. juulil, siis jõuavad tema taoltused sihtasutusse hiljem, sest registreerimisprotsess võtab oma aja ning soovitud domeenid ei pruugi selleks hetkeks enam vabad olla.“

Täna Zone poolt käivitatud eeltaotluse protsess on identne 5. juulil algava .EE reformi tellimissüsteemiga, kus inimene sisestab soovitud domeeninime ning juhul, kui domeeninimi on vaba, siis algab tellimisprotseduur, mis sisaldab isiku tuvastamist ja maksmist. 

„Kui tellimus on korrektselt täidetud, siis läheb domeeninimi ajalisse nimekirja, mis edastatakse 5. juuli varahommikul registrile, kes teeb oma süsteemis vajalikud toimingud. Kui kiiresti EIS tegutseb ja kui kiiresti domeen aktiveeritakse, seda me hetkel veel öelda ei oska,“  märkis Varik. „Kuna taotluste protsess käib EIS-is automaatselt, siis teeme meie Zones omalt poolt kõik, et taotlused meilt võimalikult kiiresti EIS-i jõuaksid,“ lisas ta.

Eeltaotlust täites tuleb registreerijal tasuda domeeni registreerimistasu 369 krooni. Tegemist on juba käibemaksu sisaldava aastatasuga ja see summa kehtib nii uute domeenide registreerijatele kui ka olemasolevate domeenide ümberregistreerijatele.

Olemasolevate .EE domeenide valdajad saavad oma domeene eeviidatud veebilehel ümber registreerima hakata alates 6. juulist.  Olemasolevatele .EE domeenidele algab ühtlasi ka kuus kuud kehtiv üleminekuperiood, mille jooksul tuleb domeen uuele korrale vastavalt ümber registreerida.  Kui seda ei tehta, siis domeeninimi vabaneb järgmisel aastal ja neid saavad registreerida kõik soovijad.