Domeenireeglid 2015

Ardi Jürgens
Jaga:

Antud blogipostitus on 109 kuud vana ning ei pruugi olla enam ajakohane.

Domeenireeglid 2015

EE DomeenEesti Interneti SA on värskendamas domeenireegleid, mis mõjutavad kõiki praegusi ja tulevasi .EE domeenide omanikke. Uued domeenireeglid hakkavad kehtima 2015. aasta 1. juulist. Järgnevalt üritan teha ülevaate olulisematest muudatustest.

Tähelepanu! Eesti Interneti SA annab teada: Domeenireeglite muudatused, mis pidid jõustuma 1.07.2015, lükkusid edasi. Muudatuste viibimine on seotud käimasoleva registrisüsteemi arenduse hilinemisega. Uus jõustumise kuupäev on 01.12.2015.

Halduskontakti isikut puudutavad piirangud kaovad

Halduskontakt on füüsiline isik, kes esindab registreerijat kõigis domeeni puudutavates administratiivsetes küsimustes.

Senised domeenireeglid näevad ette, et halduskontakt saab olla vaid isik, kellele on väljastatud Eesti isikukood.

Muudatused kaotavad selle piirangu, edaspidi võib domeeni halduskontakt olla kes iganes. Registri sõnul on piirangu kaotamise eesmärk Eesti tippdomeeni atraktiivsemaks muutmine välismaiste registreerijate jaoks.

Ühtlasi soovitakse vastu tulla ka välisriikidest pärit registripidajatele. Viimased on oma töö lihtsustamiseks korduvalt soovinud registrilt võimalust määrata halduskontakiks registripidaja töötaja. Seni on mitmed neist olnud lepingulistes suhetes eestimaiste teenusepakkujatega, kes on pakkunud halduskontakti teenusena.

Eestimaise halduskontakti nõude kaotamine mõjutabki oluliselt nende kohalike advokaatide, patendivolinike ja registripidate tööd, kes on seni välismaistele registreerijatele vastavasisulist teenust osutanud. Nüüd tuleb neil oma klientide säilitamiseks luua ja demonstreerida märkimisväärset lisandväärtust.

Välismaiseid registreerijaid teenindavate kohalike registripidajate jaoks muutub töö veidi keerulisemaks, sest võõramaiste halduskontaktide esindusõigus võib tuleneda seadustest või dokumentidest, mille sisu ja vormiga pole maarjamaine teenusepakkuja seni kokku puutunud. Vastava teadmistebaasi tekkimine võtab aega.

Kontaktandmete uuendamine lihtsustub

Domeeni kontaktisikute kohta käivate andmete muutmiseks on register seni nõudnud registreerija või halduskontakti allkirjastatud taotlust.

Eesootavate muudatustega sellise taotluse allkirjastamise nõue kaob, mis võimaldab registripidajatel muuta domeeni kontaktandmete uuendamise oluliselt mugavamaks ja kiiremaks. Võimalikuks muutub domeeni andmete värskendamise sidumine ettevõtte muudesse protsessidesse.

Lõpptulemusena peaks registreerijate valmisolek andmete uuendamiseks märkimisväärselt paranema ja registri andmekogus sisalduvad andmed muutuma aktuaalsemaks.

See on selgelt registreerijate endi huvides, sest register saadab registreerijatele ka selliseid kirju, millele reageerimata jätmine võib viia domeeni töö katkemise või lausa kasutusõiguse peatumiseni.

Domeeni kustutamisel ja üleandmisel nõutakse täiendavat registreerija kinnitust

Kuna mitmeid domeeni haldamisega seotud üldiseid nõudeid leevendatakse senisega võrreldes oluliselt, on register otsustanud riskide maandamiseks nõuda registreerija täiendavat kinnitust destruktiivsete operatsioonidega seotud taotlustele.

Sellised operatsioonid on domeeni kustutamine ja üleandmine teisele registreerijale, mis mõlemad lõppevad registreerija jaoks domeeni kasutusõigusest ilma jäämisega ning domeeniga seotud rakenduste töö ja kommunikatsiooni katkemisega.

Nõusoleku saamiseks saadab register, peale operatsiooniks taotluse saamist, kinnitust nõudva kirja otse registreerijale. Registri kirjas hakkab sisalduma unikaalne veebilink, millel klikkimise järel saab registreerija ülevaate täitmist ootavast operatsioonist ja võimaluse see heaks kiita või tagasi lükata.

See peaks aitama märkimisväärselt leevendada rumala või kurjade kavatsustega halduskontakti poolt domeeni kasutusõigusele kujutatavat ohtu.

Täieneb registri poolt toetatud isikutuvastusvahendite loetelu

Domeeni registreerimistaotlusi on võimalik edaspidi autoriseerida lisaks pangaülekandele ka maksega Paypal Verified kontolt. Kehtivad samad täiendavad tingimused, mis pangaülekandega autoriseerimisel.

See peaks lihtsustama välismaiste registreerijate poolset domeeni registreerimist.

Eesti e-residentide poolt antavad allkirjad loetakse edaspidi kodanike poolt antavatega võrdseteks.

Luuakse ka eraldi nimekiri välisriikidest, mille ID-kaarte register aktsepteerib elektrooniliste allkirjade andmiseks. Seda nimekirja hakatakse ülal pidama registri koduleheküljel.

Oluline on teada, et register ei kohusta registreerijaid kõiki loetletavaid autentimisvahendeid toetama, isegi kui ühel hetkel on selles nimistus näiteks Surinami ID-kaart, ei pruugi seetõttu saada veel sellega domeeni registreerida 🙂

Muutunud domeenireeglid on üleval Eesti Interneti SA koduleheküljel

Registrileping

Lisaks domeenireeglitele muutub ka registrileping, mis fikseerib suhted Eesti Interneti SA ja sellega seotud registripidajate vahel.

Üldjoontes võiks suurt osa registrilepingu muudatustest iseloomustada, kui teooria ja praktika konvergentsi. Lepingust eemaldatakse tingimusi, mille täitmist register kunagi kontrollinud ei ole ja võetakse registrilt õiguseid, mida viimane kunagi rakendanud ei ole.

Lisaks vähendab EIS üheltpoolt registripidajate rahalisi kohustusi, kuid samas karmistab oluliselt registripidajatele kohaldatavaid tingimusi.

Registreerijat puudutab nendest muudatustest märkimisväärsemalt ehk järgmine.

Registripidaja võib tulevikus olla täiesti virtuaalne

Register ei nõua enam registripidajatelt, et nood oleksid oma asukohas 09.00 – 17.00 registreerijatele kättesaadavad. Edaspidi nõutakse registripidajalt kontaktivõimalusena vaid töötava e-posti aadressi omamist.

Meie kogemus näitab, et keerukamates domeeni kasutusõigust puudutavates olukordades, nagu vaidlused domeeni omandisuhte üle jms, on võimalus registripidajale dokumente füüsiliselt üle anda registreerijatele väga vajalik.

Rahaliste kohustuste kahanemine ja registripidaja füüsilise kättesaadavuse nõude kadumine kasvatab uute registripidajate tekkimise võimalust, mis on registri jaoks positiivne. Registreerijatele tähendab see samas suuremat hoolsuskohustust teenusepakkuja valikul, senised eeldused registripidaja staatuses teenusepakkuja majandusliku võimekuse ja kättesaadavuse kohta enam ei kehti.

Uut registrilepingut saab igaüks kaeda Eesti Interneti SA veebis

Populaarsed postitused

Veelkord aegunud PHP versioonidest

Kaarel Urva
Mäletatavasti teavitasime aprilli lõpus kliente sellest, et aegunud PHP versioonide kasutamine muutub tasuliseks. Mõistetavasti tuli see uudis paljudele...

Peagi saabub WooCommerce 9.0

Ingmar Aasoja
Kui räägime veebilehtedest, siis mõtleme sageli WordPressile. Kui lisame jutule e-poe, siis enamasti räägime WooCommerce'ist. WooCommerce on paljude...

PHP versiooniuuenduste strateegiad

Ingmar Aasoja
See, et aegunud PHP on koormaks nii meile kui ka klientidele, on korduvalt läbikäidud teema. Seetõttu oleme ette võtnud teekonna, millega püüame...

BIMI ja DMARC ei pruugi päästa: Tähelepanuta jäänud DKIM haavatavus

blogi
Zone spetsialistid märkasid DKIM standardis olevate hoiatuste ignoreerimisest tulenenud haavatavust, mis mõjutab kogu e-posti ökosüsteemi ja paneb...