Kas sinu veebileht on külastajale turvaline?

Enam kui 50% kaubanduslikest veebisaitidest on pidevalt haavatavad.*
WhiteHat Security Inc. koostatud uuringu kohaselt: NTT Application Security Report 2021

Veebilehe turvamonitor Nimbusec

Veebilehe turvamonitor Nimbusec on ennetus- ja hoiatussüsteem, mis annab sulle teada pahavarast ja ohtudest sinu kodulehel. Nimbusec skaneerib veebilehe faile perioodiliselt, skaneerides turvaauke ja tuvastades pahavara ning teavitab sind koheselt kui midagi kahtlast on leitud.  Ülevaatliku raporti saad perioodiliselt e-postile või Aggressive teenuspaketi puhul  ka SMS-i teel. Nimbusec on mõeldud kõigile, kes soovivad maandada turvariske ja minimeerida rahalist ja mainelist kaotust turvaintsidendi toimumisel.

Esimene serveri skaneerimine toimub juba 15. minuti jooksul peale rakenduse paigaldamist!

Käibemaksuga Ei

Basic

3,00 €3,60 €

(kuu kulu)

Telli

 • 1 kord nädalas serveri skaneerimine
 • 24h avalehe kiirskaneerimine
 • Mustade nimekirjade jälgimine
 • Alarmid e-postiga
 • Näotustamise baasanalüüs

Advanced

9,99 €11,99 €

(kuu kulu)

Telli

 • 1 kord päevas serveri skaneerimine
 • 4h avalehe kiirskaneerimine
 • 72h kodulehe süvaskaneerimine
 • Mustade nimekirjade jälgimine
 • Alarmid e-postiga
 • Näotustamise süvaanalüüs

Agressive

29,99 €35,99 €

(kuu kulu)

Telli

 • Iga 4h järel serveri skaneerimine
 • 1h avalehe kiirskaneerimine
 • 24h kodulehe süvaskaneerimine
 • Mustade nimekirjade jälgimine
 • Alarmid e-postiga
 • Alarmid SMS-iga
 • Näotustamise süvaanalüüs
 • Täiendav antiviirus
 • SSL analüüs

Nimbusec tuvastab


Pahavara


Tagauksed ja trooja hobused

Näotustamise


Musta nimekirja kandmise

Aegunud CMS versioonid

Puudulikud konfiguratsioonid

Probleemid turvasertifikaatidega

Sisu muutumise

Nimbusec unikaalsed omadused

Põhjalik Nimbusec tuvastab intsidente skaneerides veebilehte nii külastaja vaatest kui ka serveri poolelt
Anonüümne Nimbusec ei lae ega salvesta kaitstava veebilehe faile oma serverisse. Nimbusec serverisse edastatakse vaid
faili nimi ja unikaalne lähtekoodi alusel koostatud räsi.
Usaldusväärne Nimbusec ei muuda veebilehe sisu ega kustuta faile.