ICANN: registreerija õigused ja kohustused

1. Domeeni registreerija õigused:

1. Domeeni registreerimine ja võimalikud privaatsus-/proksiteenused, mida sellega seoses kasutad peavad olema allutatud ICANN poolt akrediteeritud registripidaja registreerimislepingule.

1.1 Sul on õigus selle registreerimislepinguga igal ajal tutvuda ja see leping oma tarbeks alla laadida.

2. Sul on õigus täpsele ja ligipääsetavale infole oma:

2.1. ICANN poolt akrediteeritud registripidaja kohta;

2.2. privaatsus-/proksiteenuse pakkuja kohta, kes on seotud sinu registripidajaga;

2.3. registripidaja teenuslepingute ja kasutustingimuste kohta, sealhulgas hinnainfo kohta, mis puudutavad domeeni registreerimist;

2.4. teenuslepingute ja kasutustingimuste kohta, sealhulgas hinnainfo kohta, mis puudutavad privaatsus-/proksiteenuseid;

2.5. klienditeeninduse kohta, mida pakub registripidaja või privaatsus-/proksiteenuse pakkuja;

2.6. registripidajaga probleemide tõstatamise ja vaidluste lahendamise võimaluse kohta;

2.7. juhiste kohta, mis puudutavad sinu registripidaja protsessi domeeni registreerimisel, haldamisel, üleandmisel, pikendamisel ja taastamisel, sealhulgas privaatsus-/proksiteenuse kasutamisel sinu registripidaja kaudu.

Sinu registripidaja reklaamid ei tohi olla eksitavad, samuti ei tohi tema teenused või tema poolt pakutavad privaatsus-/proksiteenused põhineda pettusel. Seehulgas ei tohi sulle esitada valeinformatsiooni, sinu eest peita kulusid või kasutada muid meetodeid, mis ei vasta sinu asukoha tarbijakaitseseadustele.

3. Domeeni registreerija kohustused:

3.1. sinu tegevus peab vastama sinu registripidaja poolt kehtestatud teenuslepingutele ja kasutustingimustele, sealhulgas vastavatele poliitikatele mille on kehtestanud registripidaja, tippdomeeni register ja ICANN;

3.2 kui registripidaja uuendab oma lepingut, pead sa sellega tutvuma;

3.3 sina oled ainsana vastutav oma domeeni registreerimise ja kasutamise eest;

3.4 sa pead hoolt kandma, et informatsioon, mis avalikustakse andmebaasides nagu WHOIS oleksid ajakohased ja seda muudatuste korral värskendama;

3.5 sa pead vastama oma registripidaja poolsetele päringutele viieteist (15) päeva jooksul ja hoidma oma registripidaja kasutajakonto andmed ajakohased. Kui soovid, et sinu domeeni kasutusõigust uuendadatakse automaatselt, pead ka oma makseinfo hoidma aktuaalsena.