Planet.ee teenuse lepingu eritingimused

 

1. Teenuse kirjeldus

1.1. Planet.ee teenuse (edaspidi: Teenus) on Serveriteenus, kus Klient saab enda kasutusse Virtuaalserveri Kliendile registreeritud alamdomeeni haldamiseks.
1.2. Teenus võimaldab luua, hallata ja kasutada e-posti aadressi, mis põhineb Teenusega seotud alamdomeenil. Detailne info Teenuse kohta on kättesaadav https://www.planet.ee

2. Teenuse tugi

2.1. Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Internetileheküljelt https://www.planet.ee ja e-posti aadressilt info@planet.ee

3. Lepingu tähtaeg. Lepingu lõpetamine

3.1. Teenusleping sõlmitakse tähtajatult.
3.2. Kliendil on õigus Teenusleping igal ajal Zone üldtingimustes sätestatud etteteatamise tähtaega kohaldamata üles öelda.

4. Vastutus

4.1. Zone vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.