Täpitähtedega .EE domeenide registreerimine algas

Täpselt üks kuu on jäänud hetkeni, mil Eesti internetiaadressid vabanevad piirangust, mis seni takistas ee-lõpulistes domeenides kasutada kõiki Eesti tähestiku tähti. 13. juunist saavad ka õ, ä, ö, ü, š ja ž loomulikuks osaks meie igapäevasest internetisuhtlusest.

“Internetis teenuseid pakkuvatele ja kasutavatele inimestele tähendab piirangute kadumine võimalust kasutada oma emakeelt seda väänamata. Tulevikus välditakse sellega hulgim segadusi ja piinlikkust tekitavaid olukordi, mis seni on täppide puudumisega kaasnenud,” märkis Eesti suurima domeenide registripidaja Zone.ee arendusjuht Ardi Jürgens.

“Näiteks kujutan elavalt ette, kui keeruline võis olla köökidele mööblit tootvate ettevõtete olukord, kes pidid pingutama endale normaalse internetiaadressi leidmiseks või pidid leppima aseainega. Leiame ju ka täna aadressilt kook.ee kondiitritoodete e-poe asemel hoopis Itaalia köögimööbliga tegeleva ettevõtte, “ lisas ta.

Kuna ettevõtjate huvi täpitähti sisaldavate domeenide vastu on suur, siis tuleb seekord kõigil, kes soovivad tõsta oma võimalusi üht või teist internetiaadressi endale saada, teha eeltööd. Selleks on kaks võimalust.

Esimene võimalus on neil, kellel on Eesti Interneti SA (EIS) poolt tunnustatud eelisõigus mingile nimekujule (kaubamärk, ärinimi või isikunimi). Nemad võivad 16.05.2011–05.06.2011 kestva perioodi jooksul esitada EIS-le tõestusmaterjalid neile kuuluva eesõiguse olemasolu kohta ja taotleda domeeni reserveerimist. Sellise taotluse esitamise eest tuleb sihtasutusele tasuda lõiv 60 eurot (vanas rahas ligi 940 krooni).

Tasub teadmiseks võtta, et taotluse esitamine EIS-le ja lõivu maksmine ei garanteeri siiski domeeni kasutusõiguse saamist. Kõik taotlused vaadatakse läbi sihtasutuse poolt ellu kutsutud komisjoni poolt, kellel on õigus ka taotlus tagasi lükata. Samuti kehtib komisjonile taotluste esitamisel põhimõte “kes ees, see mees”, nii et keegi võib teist oma taotlusega lihtsalt ette jõuda.

Täiendavalt tuleb märkida, et isegi kui EIS taotluse heaks kiidab, siis ei kaasne 60 euro maksmisega automaatselt domeeni registreerimist. Domeen tuleb hiljem registreerida registripidaja juures, mis tähendab veel täiendava registreerimistasu maksmist.

Teine võimalus on kõikidele neile, kes EIS-i poolset domeeni reserveerimisvõimalust kasutada ei soovi või mõnd tunnustatud eelisõigust ei oma. Neile pakub Zone.ee taaskord välja võimaluse esitada domeeni registreerimiseks eeltellimus.

Eeltellimuse puhul ei reserveerita domeeni tellijale, vaid tema taotlus vormistatakse registripidaja poolt ette 13. juunil algavaks avalikuks registreerimiseks, et edastada taotlus “kella kukkumisel” kiiresti ja korrektselt registrisse. Eeltellimuse esitamist saab alustada lehel Domeeni registreerimine

Eeltellimuse esitamise võimalust on Zone.ee pakkunud enne iga suuremat domeenide registreerimist puudutavat reformi. Näiteks aprillis esitas tervelt 70% kõikidest edukatest registreerijatest eeltellimuse vabanenud ee-domeenidele just Zone.ee vahendusel. Eeltellimus Zone.ee vahendusel tagas toona eduka domeeni registreerimise lausa 85 %-le registreerijatest.