Zone.ee liitus Ausa Hinnastamise Kokkuleppega

Zone.ee liitus Ausa Hinnastamise Kokkuleppega. Leppega liitumine tähendab meiepoolset lubadust, et raha muutumisel kroonidest eurodeks ei tõsta Zone.ee põhjendamatult oma teenuste hindu.

Ausa Hinnastamise Kokkuleppega liitumise märgi leiab külastaja meie kodulehekülje jalusest.

Ausa Hinnastamise Kokkuleppe eesmärgiks on ära hoida majanduslikult põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine euro kasutuselevõtmise käigus. Lepinguga liitumine aitab liitunutel avalikkusele kinnitada, et euro kasutuselevõtmine iseenesest hinnatõusu kaasa ei too.

Laiemas plaanis on kokkuleppe eesmärgiks aidata kaasa euro võimalikult sujuvale kasutuselevõtmisele.

Lisainfo: http://ahk.eesti.ee/