Zone.ee käivitas uue veebipõhise e-posti kliendi

Täna avasime oma virtuaalserveriteenuse kasutajatele uue põlvkonna veebipõhise e-posti kliendi, mis paikneb aadressil https://webmail.zone.ee . Zone Webmail on keskkond, mis sobib aktiivsele elektronposti kasutajale nii peamiseks töövahendiks kui ka täiendama olemasolevaid suhtlusvahendeid.

Tagamaks, et uus e-posti klient on intuitiivselt kasutatav ning kõik harjunud funktsionaalsused asuvad käe-jala juures, on Zone Webmaili kasutajaliides paljudele juba tuttava välisilmega, kuid siiski värske lähenemisega. Lisaks kombineerib uus e-posti klient tänapäevaseid tehnoloogilisi lahendusi meie kiire ja stabiilse serveriplatvormiga nii, et kasutajate kogemus on senisest veelgi parem, kiirem ning mugavam.

Märkimisväärsemad uuendused, mille uus e-posti klient endaga kaasa toob järgmised:

 • Lisandunud on uute keelte tugi. Esialgu on e-post veebipõhiselt kättesaadav kolmes keeles, nendeks on eesti, inglise ja vene keel.
 • Lisandunud on täielik tugi IMAP protokollile, sellest tulenevalt on nüüd võimalik omada nii oma arvutist kui ka veebikeskkonnast ühtlustatud vaadet oma postkastile.
 • Lisandunud on igakülgne tugi HTML vormingus kirjade koostamiseks ning lugemiseks.
 • Lisandunud on täielik tugi UTF8 kodeeringule, mis tähendab, et e-kirju kirjutada ja lugeda on võimalik ka eksootilisemates keeltes.
 • Oluliselt oleme parandanud kontaktide haldust, nüüdsest on võimalik kontakte mugavalt ka grupeerida.
 • Parandatud on kaustade loomise ja haldamise tuge.
 • Postkasti omanikul on võimalik kasutada kirjade saatmiseks erinevaid identiteete ja signatuure.
 • Sagedasti reisiv nimene saab kolme klikiga muuta Zone Webmaili ajavööndi samaks selle paigaga, kust ta hetkel Webmaili kasutab.  Sellega jääb ära ebamugav kellaaegade vahel arvutamine ning tihtipeale ka nende vahel orienteerumisest tekkiv segadus.

Säilinud on kõik senised palju kiidetud ning nõutud funktsionaalsused, mida meie e-posti lahenduselt on harjutud ootama:

 • Kirjade saatmine eelnevalt defineeritud ajal (viivitusega)
 • Kirju on võimalik salvestada mustanditeks ning neid hiljem uute kirjade saatmisel põhjana kasutada
 • Säilinud on ka automaatvastaja seadistamise võimalus
 • Loomulikult on säilinud turvaline ühendus (HTTPS) Zone Webmaili ja kliendi brauseri vahel

Selleks, et üleminek uuele veebipõhisele e-posti kliendile oleks võimalikult mugav, oleme loonud vanast e-posti kliendist sätete ja andmete importimise funktsiooni. Sätete importimisel vanast veebipõhisest e-posti kliendist tõmmatakse senised saadetud kirjad, kontaktid ning signatuurid kõik uude keskkonda automaatselt ümber.

Võimaldamaks kõikidele kasutajatele mugavat ja rahulikku üleminekut uuele e-posti kliendile, on meie vanema põlvkonna keskkond jätkuvalt Internetist ligipääsetav aadressil https://data.zone.ee/mail/