Idee keeleseaduse eest põgenejatele :)

Ardi Jürgens
Jaga:

Antud blogipostitus on 196 kuud vana ning ei pruugi olla enam ajakohane.

Wolli, Henrik ja teised toovad meieni sõnumi “Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 902 SE II” kohta , mis muuhulgas sätestab järgmist:

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 18(1) järgmises sõnastuses:

”Veebilehtede avalehe keel
Riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi büroode, vähemusrahvuste kultuuriomavalitsuste asutuste ning muude asutuste, äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste veebilehtede avalehed peavad olema eestikeelsed.”

Mis siis ikka, kui neti vahendusel eksportida kavatsed kaupu või teenuseid, siis registreeri sobilik EU domeen või COM domeen eraisiku nimele ja nimeta oma ettevõtet ja selle toodangut tutvustavat lehte “blog” -iks 🙂

Üritades “metsa taga puud näha”, võib nõustuda selle seadusemuudatuse tõenäolise tagamõttega – Eesti kodanikule oluline informatsioon peab olema kättesaadav emakeelsena – iseenesest selge ju. Taheti head, aga välja kukkus nii nagu alati.

Aga muidu, mis sellel õnnetul paragrahvil siis justkui häda oleks?

1) Miks peavad emakeelsed olema vaid avalehed? Kas avalehel asub just oluline informatsioon? Kas ülejäänud lehed võivad olla mingis muus keeles? Kas avalehel ei võiks selge keelevalik olla?

2) Miks on selles reas ilma eranditeta kõik äriühingud? Kas kõikide äriühingute klientuuriks on inimesed, kelle emakeel on Eesti keel? Meie niigi tagasihoidlike ekspordinäitajate juures on sellist segadust veel vaja?

3) Kui ekstreemsusteni juba minna, siis miks ei ole selles paragrahvis juttu domeeninimedest? Kuidas inimene peab üldse teda ootava emakeelse avaleheni jõudma, kui ta emakeelselt ja loogiliselt domeeninimelt vastust ei saa? 🙂

Kommentaarid

2 kommentaari
  • Nõus, taheti head, aga välja kukkus nii nagu alati. Aga veel üks nüanss — mis krt on üldse “veebilehe avaleht”? Minu arvates on sellelgi blogil ehk veebilehel avalehekülg ning muus osas koosneb see hulgast lehekülgedest.

    Seega, mind see seadus ei koti. Kui vaid tahan, panen püsti suahiilikeelse veebilehe, millel on irokeesikeelne avalehekülg.

    Mnjah… Kes aitaks leida õiged terminid eesti veebist, kus teineteise ees ja sees on veebilehed ja -leheküljed, webilehed ja -leheküljed, webid, weebid ja pagan teab, mis kõik veel.

Kommentaarid suletud.

Populaarsed postitused

Kommentaar Eesti.ee e-posti sulgemisele

Ardi Jürgens
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) andis 3. mail teada, et 1. novembrist lõpetatakse Eesti.ee keskkonnas nimeliste postiaadresside pakkumine.

WordPressi värskeim versioon nüüd väljas

Ingmar Aasoja
Eile tuli ametlikult välja WordPressi värskeim reliis, versiooninumbriga 6.2.

CloudFest 2023 – ülevaade ja reaktsioonid

Ardi Jürgens
Eelmisel nädalal leidis Saksamaal Rustis aset järjekordne pilvandmetöötluse ja Interneti olelusteenuste valdkonna suursündmus CloudFest, mille põhifookus...
Vähem peavalu uute PHP versioonidega

PHP 8.2 nüüd ametlikult väljas

Ingmar Aasoja
PHP versioon 8.2 on nüüd ametlikult väljas. Käesolevaga keskendume sellega kaasnevatele olulisematele uuendustele.